Sıkça Sorulan Sorular
Franchise Pangea'da mecrasında Franchising hakkında bir çok kaynağa ve bilgiye ulaşabilirsiniz. Büyük, küçük bayilik veren markalar hakkında ayrıntılı bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca sektörlerdeki ilgili gelişmeler, Türkiyeden ve dünyadan önemli franchise fuarları ve etkinliklerini inceleyebilirsiniz. Franchise Pangea'nın size diğer bir avantajı sektörün önemli dergilerini ücretsiz olarak tek tık ulaşabilmenizi sağlamaktadır. 
Sizde markanıza uygun girişimcilere ulaşmak ve yeni iştirakler ile ailenizi büyütmek isityorsanız, Markanızı Franchise Pangea'ya ekleyerek franchise sistemiyle kendi işini kurmak isteyen girişimcilere ulaşabilirsiniz.
   Franchise bir markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.     Daha somut tanımı ile bir girişimcinin;  Franchise giriş bedeli,  Cirodan pay,  Lokasyon, Gibi şartları yerine getirerek; Marka ismini kullanması Sürekli ürün tedariği alması  Aynı konseptte kurulum yapılması vb. hizmetleri kullanarak girişimcinin markanın bir şubesini açmasıdır.  ​   Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma gibi davranmasını sağlar.    ABD'de doğan franchise sistemi, verimli ve karlı oluşu sayesinde hızla dünyaya yayıldı. Başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya olmak üzere binlerce marka franchise veriyor. Her ülkede önce uluslar arası yaygınlık sağlamış yabancı firmalar başlatıyor, 10-15 yıl içinde yerli firmalar çoğunluğu alıyor. Tüketim potansiyelinin olduğu hemen her ülkeye lider markalar dükkanlarını bayrak gibi dikmişler.     Franchise sistemini kullanan markalar rakiplerinin açık arayla önüne geçti, yarış artık franchise markalar arasında yaşanıyor. Yerel ve müstakil markalar tüketici ilgisini çekebiliyorsa, onlarla birlikte büyüyen, kaliteyi köşedeki dükkanla bağdaştıran jenerasyonun sayesinde yapıyor. Markalarla büyüyen nesil alacağı markada büyüklük ve yaygınlık arıyor. Alışveriş merkezlerinin zincir marka olmayanlara yer vermek bile istememesi, gelecekte franchise verenlerin nasıl üstünlük sağlayacağının bir göstergesi. Franchise vermeyen firmalar bile, ancak franchise tekniklerini kullandıklarında, yani tek tip işletme, standart işletim sistemi, eğitim ve denetim uyguladıklarında zincirleşerek yayılmayı başarıyorlar.
   Franchising sistemini uygulamaları açısından iki grupta incelemek mümkündür. Sistemin uygulandığı ülkeye göre: Ulusal ve Uluslararası Franchising'den söz edilebilir. Sunulan fırsatlar açısından; Ürün ve Marka Franchising' i, İşletme Sistemi Franchising'i şeklinde sınıflandırma yapmak mümkün.     A. Ulusal ve Uluslararası Franchising nedir?     Franchising Sözleşmesi bir ülke sınırları içerisinde, şehirler ya da bölgeler arasında yapılıyorsa Ulusal Franchising, iki ülke arasında yapılıyorsa Uluslararası Franchising'den söz edilebilir.      B. Ürün ve Marka Franchising'i nedir?     Ürün ve Marka Franchising'i ABD'de üretici ve satıcı arasında bağımsız bir satış ilişkisi şeklinde başlamıştır. Bu ilişki çerçevesinde satıcı firma, kendini üretici firma ile özdeşleştirmeye çalışmaktadır. Belirli ürünlerin benzer görünümdeki bağımsız işletmelerde pazarlanması sonucu, üretici ile imaj birleşmesi sağlanmaktadır. Bu tür franchising'de esas olan belirli bir marka ya da ticari ünvanının kullanılmasıdır. Ayrıca imtiyazı veren firma karşı taraf üzerinde sevk ve idare dahil, geniş ve sürekli bir denetim hakkına sahiptir. Bazı basit konularda, franchise alan kuruluş üretim safhasına da girebilir. Otomobil ve kamyon satıcıları, benzin istasyonları, alkolsüz içki üreticileri bu tür franchising'in en tipik örneklerini oluşturmaktadır.      C. İşletme Sistemi Franchising'i nedir?  ​    Franchisingin bir başka türü işletme franchisingidir. Burada Franchisee ve Franchisor arasında sadece ürün, servis ve marka alanında değil, bir bütün olarak işletme sistemi içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetler yer alır. Çok basit bir anlatımla, bu tür franchising "Akıl Satmak" şeklinde tanımlanabilir. Oteller, restoranlar, perakende satış mağazaları, kiralama ve danışmanlık hizmetleri bu sınıflandırma içerisinde yer alır. Son yıllarda işletme sistemi franchising'inin büyüme hızı diğer franchising'lere göre daha fazladır ​ .,    İşletme sistemi franchising'i diyebileceğimiz "Business Format Franchising" sözleşmesinde yer alan 4 temel unsur şunlardır: ​ Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için Franchisee'ye izin verir. Franchisee üzerinde, sözleşme süresince davam eden bir denetimi mevcuttur. Yine sözleşme boyunca Franchisor, Franchisee'ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur. Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan "Royalty" nin miktarı periyodik ödemeler şeklinde tespit edilir.
   Franchise ile ilgili kavramlar ​    Franchise veren (Franchisor, Franchiser): Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları 3’üncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchise veren, sistemi kuranın kendisi olabileceği gibi, yalnızca franchise haklarını satma yetkisine sahip bir başkası da olabilir. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri olabilir veya olmayabilir. Franchise veren, sistemin gereği olan araştırma, eğitim, denetim, vb. gibi destekleri üstlenir. ​    Franchise alan (Franchisee): Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.    Masterfranchise alan (Master franchisee): Yurt dışında geliştirilmiş bir sistem ve markanın belli bir ülkede kullanma haklarını alan kişi veya kurumdur. Bazen yalnızca masterfranchise alanın işletme açmasına izin verilirken, çoğunlukla kendi altında franchise satış hakkı da verilir. Bazı sistemlerde verilen franchise’lar masterfranchise alana bağlıyken, bazılarında doğrudan yurtdışındaki merkeze bağlı olur.    Sistem (Franchise system): Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü tanımlar. Faaliyet konusu perakendecilik işinin yer seçimi, kurulması, işletme prosedürleri, satış teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir.    Franchise giriş bedeli (Royality, Lumb Sum Fee): Franchise alanın, sisteme girmek için başlangıçta franchise verene ödediği bedeldir. ​    Reklam fonu (Advertising Fee): Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır.
Gıda Cafe/Tatlı/Pasta Giyim Fast Food Ayakkabı / Çanta Bebek - Çocuk Ürünleri Oto Bakım İçecek Rent A Car / Araç Kiralama Kargo / Kurye Enerji Çiğköfte Eğitim Restorant Kozmetik Takı Aksesuar Temizlik / Güvenlik Yapı Malzemesi Bilgisayar / Elektronik Araç Bakım Onarım Hizmetleri Mobilya / Ev Tekstili / Dekora Telekominikasyon Oyuncak / Hediyelik Hırdavat Otomotiv / Yedek Parça İnşaat / Proje / Tesisat Züccaciye Otomat Sağlık Kırtasiye Kuru / Islak Temizleme Isıtma / Soğutma Mutfak
Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.  Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır.  Franchise veren işletme Franchisee’ye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır.  Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.  Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.  Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.  Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.  Franchisor’ın sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.  İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.  Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır.  Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.  Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.  Franchisor’a yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.  İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.
Franchise sistemi diğer işletme türlerine göre veya sıfırıdan marka yaratmaktan çok çok avantajlıdır. Franchise sistemi doğru ve uygun marka seçildiği sürece dezavanjtasız bir sistem olarak söylenebilir. Uygulanabilirliği geri dönüş oranlarına sayesinde sizi hızlıca kara geçirir. ​    Yanlış Franchise seçmenin dezavantajları ​    Uygun Franchise ​    Eğer yeteneklerinize ve yönetim kabiliyetinize uygun bir franchise seçmediyseniz bu uzun vadede hem maddi hem de manevi zararlar verebilir. ​    Doğru Lokasyon ​    Franchise kurulumunda kilit noktada olan ''lokasyon'' mutlaka doğru seçilmelidir. Eğer alakasız bir lokasyonda işletme kurarsanız müşteri miktarınız düşük olabilir. ​    Doğru Marka ​    Aynı sektörde franchise ve bayilik veren onlarca marka olabilir. Kurumsal markaların bayiliklerini alırsanız hem hukuki süreçlerde hem de diğer adımlarda zorlanmadan işletmenizi kurup kazanmaya başlayabilirsiniz. ​ ​    Eğer hala hangi markadan franchise almalıyım gibi sorularınız varsa sitemiz üzerinden iletişime geçerek ücretsiz danışmanlık talep edebilirsiniz.''
• Gelir modeli    Ürünlerin ve sistemin geri dönüş oranlarını dikkatlice inceleyin. ​• Kar marjı    Satış sistemin % kaç oranında kar marjı getirdiğini hesaplayın. ​• Yatırım bütçesi    Marka veya firma sizden ne kadar bir yatırım bütçesi bekliyor. • Royalty bedeli    Marka sizden telif,marka ismi kullanım hakkı gibi ücret istiyor mu? • Franchise bedeli      Franchise bedeli var mıdır?M2 kurulum maliyetleri nelerdir  ​• Bölge koruması    Markanın bölge koruması bulanmakta mı? Yani bulunduğunu bölgede tek bayi siz mi oalcaksınız? ​• Lokasyon ve fizibilite çalışması    Marka sizin için en ugun en işlek lokasyonu arayıp yatırımınızı doğru yapmanızı sağlıyor mu?
   Franchise Verenin Riskleri    İşini Öğretme    Franchise veren, her şeyden önce franchise alanlara işletme sırlarını açar, kendisini başarıya götüren tüm incelikleri anlatır. Franchise alanlar her ne kadar anlaşmada yer alan rekabeti engelleyici maddeleri ile bağlı ise de, belli riskler yine de mevcuttur. Franchise alan anlaşma bitiminde aynı işi sürdürebilir.   Franchise alan anlaşma bitmeden benzer işi kurabilir. Franchise alan anlaşmayı bozarak işi kendi adına sürdürür. Franchise alan rakip franchise zincire geçerler. Eğitilmiş çalışanlar ayrılarak kendileri benzer iş yapabilirler. Eğitilmiş çalışanlar rakip firmaya geçebilir. İşin kanuni açıdan zayıf yanları varsa, sorun yaşandığında ihbarlar olur. Yukarıdaki örnekler, işini öğretmenin getirdiği risklerden birkaçıdır ve hemen hepsi ülkemizde yaşanmıştır.   Kötü Niyet    Franchise alan kötü niyetli ise, anlaşma veya teminatlar yarar sağlamayabilir. Franchise alan markayı izinsiz kullanmayı sürdürebilir, kötü işleterek devir almaya zorlayabilir, süren ticari ilişkiyi suistimal edebilir, markanın itibarı ile avans veya mal toplayıp kaçabilir. Franchise veren açısından anlaşmayı iptal etmek istenen bir çözüm değildir. Bazı durumlarda kurtuluş da olamamaktadır.   İşletme Kapatmada İtibar Kaybı    Franchise veren, son ve en güçlü yaptırım olarak anlaşmayı iptal etme yoluna gidebilir. Böyle bir girişim, eğer işletme franchise alana ait veya kirada ise, tabelanın inmesi anlamına gelecektir. Müşteri gözünde itibar kaybına neden olan bu durum, franchise veren açısından son derece sakıncalıdır. Franchise veren eğer mümkünse anlaşmazlık halinde işletmeyi devir almalı, değilse aynı semtte biri kapanırken başka bir işletme açmalı, o da olmuyorsa aynı işyerinde benzer işin sürdürülmesini engellemelidir.   Fırsat Kaybı (Kardan Zarar)    Franchise veren, verdiği her franchise ile kendi potansiyel müşterilerinden bir kısmını kaybeder. Belki günün birinde kendi işletmesine müşteri olabilecek kişiler, artık franchise işletmelere yöneliyor.   Bölge Tahsisi    Franchise veren, her franchise bölgesi ile toplam pazarından bir bölümü satmaktadır. Satılabilecek bölgeler sınırlı olduğundan, toplamda en fazla karı edebilmek için, her bir bölgenin en uygun şartlarla satılması gerekir. Satılan her bölge, en fazla getiriyi sağlayacak kişiye verilmelidir.   Artan Genel Giderler    Franchise verildiğinde, zorunlu olarak genel giderler artacaktır. Sistemin gereği olan altyapı, eğitim, denetim vb. kadroları oluşacak, süren işler için para harcanacaktır.   Markanın Riski    Franchise veren, sistemini paylaşırken yılların birikimi olan markasını da bir anlamda riske atmaktadır. Franchise alanların kendi hataları veya franchise verenin sistemi sağlıklı kuramaması nedeniyle aynı kalitede üretim yapmamaları veya hizmet vermemeleri, tüketicinin gözünde markayı derhal zayıflatır, olduğundan farklı konumlandırır.   Tahsilat Riski    Her ne kadar franchise veren tarafından franchise giriş bedeli ve franchise kullanım bedelinin alınacağı anlaşma ile teminat altına alınmışsa da, uygulamada ender de olsa tahsilat sorunları yaşanmaktadır. Özellikle franchise verenin gücünün ve yararının azaldığı durumlarda franchise alanlar ödemede zorluk çıkarabilmekte, hatta hiç ödeme yapmamaktadır. Franchise verenin gücünün zayıfladığı durumlarda  markasını taşıyan işletmelerin kapanmaması için yaptırım uygulayamamaktadır.
   Yapı Kredi Bayilik (Franchise) Kredisi ​    Franchise kredisi veren bankalardan biri olan Yapı Kredi, kredi tutarında herhangi bir üst limit belirlememiş. Bu krediyi herhangi bir bayilik sermayesi için alabilmeniz mümkündür. Kredi özelliklerinden bahsedecek olursak, Yapı Kredi bankası 36 aya kadar olan vadelerde geri ödeme planları sunuyor. Kredinizi Yapı Kredi’nin gerekli teminatlarını karşıladıktan sonra anında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca, 6 aya kadar ödemesiz seçeneklerinden de faydalanabilmeniz mümkün. Banka bayilik kredisini “Nakit Destek Kredisi” adı altında vermektedir. Daha detaylı bilgi ve şartlar için Yapı Kredi şubelerini ziyaret edebilirsiniz. ​    Akbank Bayilik (Franchise) Kredisi ​    “Franchise Destek Paketi” adı altında, bayilik işletmeleri için sermaye ve destek sağlayan Akbank, bu paketten yararlanacak olan müşterilerine de, sınır EFT/Havale, Maaş Ödemesi gibi avantajlar sağlıyor. Bayilik kredisi için Akbank’da herhangi bir üst limit belirlememiş. Yani, franchise için ne kadar sermayeye ihtiyacınız varsa tamamını Akbank aracılığıyla karşılayabiliyorsunuz. Ayrıca, Teminat Mektubu, Çek Karnesi, POS Hizmeti gibi birçok konuda banka sizlere “Franchise Destek Paketi” kapsamında yardımcı olmaktadır. Daha fazla bilgi ve şartlar için şubeleri ziyaret etmenizi öneririz. DenizBank Bayilik (Franchise) Kredisi Girişimcilere bayilik kredisi sunan DenizBank, franchise yatırım bedelinin yüzde 65’ini geçmemek şartıyla kredi veriyor. DenizBank, verdiği bayilik kredisini 36 aya varan vadelerle ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca, eğer sermayeniz bulunuyorsa ve sermayenizi artırmak istiyorsanız “Sermayenize Destek Kredisi” seçeneğiyle 120 aya varan vade seçenekleriyle kredi alabilme imkanınızda oluyor. ​    Garanti Bankası Bayilik (Franchise) Kredisi ​    “İşimi Kuruyorum Paketi” adı altında bayilik kredisi sunan Garanti Bankası, girişimcilere 50 bin TL’ye kadar kredi sağlıyor. 6 aya varan vadelerde ödemesiz dönem seçeneği sunan Garanti Bankası, azami 12, en fazla 36 ay vade de geri ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca, Garanti Bankası bu paketten yararlanacak olan girişimcilere İşletme Hesabı, Easy Card, POS-ON ve Sigortalar gibi birçok destek sağlıyor. Garanti’nin bayilik kredileri hakkında daha detaylı bilgiyi şubeler aracılığıyla alabilirsiniz.    Halkbank Bayilik (Franchise) Kredisi ​    Yaklaşık 7 yıldır, bayilik sistemine destek veren Halkbank, “Franchise Kredisi” adı altında, yeni iş kuracak olan girişimcilere kolaylıklar sağlıyor. 60 aya kadar vade seçenekleri sunan banka, bayilik giriş bedelleri gibi masrafların yanı sıra bir işletmenin ihtiyacı olan demirbaş masrafları içinde kaynak sağlıyor. Halkbank’ın şubelerini ziyaret edip, bayilik fikrinizle ilgili detayları anlattığınız takdir de size uygun bayilik kredi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Henüz hangi firmadan franchise alacağınıza karar vermediyseniz, bayilikler kategorimize göz atarak bayilik veren firmaları ve şartlarını öğrenebilirsiniz.
   Franchising: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve franchisee’nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğine dayanır. Bu ilişkide franchisor, franchisee’lerine bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.     Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir mali bedel karşılığında franchisor’ın ticari adını veya markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, işgörme sistemini ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchising anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde, devamlı alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.     Franchisor: Kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur. Bu sözleşmede anıldığında ‘S.S.G Sağlıklı Standart Gıda Tarım ve Elektronık Ürünleri Ticaret Limited Şti’ anlaşılır.     Franchisee: Bir mali bedel karşılığında, franchisorun markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, işbu anlaşma, şart, süre ve kapsamı içinde satın alan kişi veya kişiler veya kurumdur. Bu sözleşmede anıldığında ‘---------------’ anlaşılır.    Marka: Franchisor’un tescilli markası olan ‘Pizza Take-Away’’ anlaşması.    Sözleşmenin Başlangıcı    İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarih olarak kabul edilir.    Sözleşme Süresi    Başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldır.    Franchisin Bedeli    Sistemin kurulup, ek listedeki ekipmanların ve işletmenin çalışır halde teslimi karşılığı 100.000 dolar, evlere servis ve restaurant bedelidir.    Bölüm 2: Sözleşme Şartları     1-Franchisore Ait Yükümlülükler  Bu sözleşmenin konusu olan ve franchisee tarafından üretilecek pizza ve pizza take-away menüsünde bulunan veya daha sonra ilave edilecek ürünlerin, reçete uygulama ve servis yöntemlerinin öğretilerek, uygulama becerisinin kazandırılması ile sistem usul ve prensipleri doğrultusunda denetleyerek en iyi hizmetin verilmesini sağlamak.  İşletmenin yukarıdaki hizmetleri verebilmesi için gerekli demirbaş eşya, donanım ve ekipmanı sağlayarak, mutfağı iş akımına uygun dizayn etmek.  İşçi ücretleri franchisee’ye ait olmak üzere, tüm elemanlara usta öğretici ile bir ay süreli eğitim vermek.  Gerektiğinde franchisee’nin ürün bazındaki problemlerine anında çözüm getirmek.  Özel bilgisayar programı konusunda eğitim vererek, pratik sipariş kabulünü sağlamak.  Sisteme ait broşür, fiyat listesi, kutu, peçete vs. gibi basılı malzemeyi hazırlayarak, dağıtılmak üzere bedeli karşılığında teslim etmek.  Franchisee’in,franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranış içinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde, markayı ve diğer franchisee’lerin itibarını koruma açısından sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip ve yükümlüdür. 2-Franchisor’e Tanınan Haklar Sistemin kurulup işletmeye alınması ve kuruluş sürecinin başlaması için sözleşme başlangıç tarihinde peşin ve nakit olarak 20.000 dolar tahsil edecektir.  Standart donanım, işletmeye alma, öğretim ücreti karşılığı olarak toplam …………. dolar tahsil edecek. Bunun 50.000 doları peşin, kalan kısım 4 eşit taksitte haftalık olarak tahsil edecektir.  İşletmede, satış fiyatı, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkilerin istediği her zaman denetleme ve bilgisayar raporu alma hakkına sahiptir.  Franchisee’nin günlük brüt satışı üzerinden yüzde 4 royalty hakkını günlük veya 10 günlük periyotlarla tahsil edecektir. (Günlük satış bilgisayar raporu ile tespit edilir, bunun herhangi bir sebeple tespit edilememesi halinde ise haftasonları dahil olmak üzere 4 iş günü ortalaması alınarak hesap yapılır.) 3-Franchisee’nin Yükümlülükleri  Sözleşme başlangıcından itibaren 3 gün içinde 20.000 dolar kuruluş ve işletmeye alma avans bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  İsim hakkı, öğretim hizmetleri, beceri aktarımı ile tüm standart kuruluş harcamaları franchisor tarafından (ek listede mevcut harcamalar) yapılacağından sözleşme bedeli olan toplam ………. dolar franchisor haklarında belirtildiği şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  Franchisor’ın iş talimatı, düzeni ve reçeteleri ile genel temizlik kurallarına başka bir yorum katmamak üzere uyacaktır.  Franchise, kendisine ait iş yerinde, bizzat bulunup, hizmeti kendi denetiminde sunacaktır. Herhangi bir sebeple işin başında olmaması durumunda, işyerinde varmış gibi kabul edilerek gerekli müeyyide uygulanır, tekrarı halinde sözleşmenin fesih sebebi sayılabilir.  Franchisee, kendisine ait işyerinin SSK, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile 3.şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan doğan hiçbir sorumluluk franchisora rucu edemez, yükletilemez.  Franchisee her ayın sonu itibariyle, bilgisayar toplu satış raporunu franchisor merkezine teslim etmekle yükümlüdür.  Franchisee işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir.  Franchisor’ın verimli yönetimi için, performansı ve mali durumunu belirleyecek işletme bilgilerini verecek, franchisor’ın temsilcilerine işletme kayıtlarını incelemesi konusunda yardımcı olacaktır.  Franchisor’a ait reçete, sistem, program ve benzer özel bilgi ve belgelerin 3.şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 3.şahıslara franchise hakkının tamamını veya bir kısmını kullandıramaz. Reçete, malzeme, sistem hakkında bilgi ve belge verdiğinin tespiti halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 4-Franchasee’ye Tanınan Haklar  Franchisor’ın tescilli marka ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste kullanma.  Marka ile ilgili afiş, tabela ve reklâm vasıtalarını bulunduğu işyerinde kullanma.  Bölgesinin ihtiyacı olan broşür, peçete, kutu vb. basılı malzeme adedini merkeze bildirerek bedeli karşılığı alarak, dağıtmak.  Bu sözleşme tarihinde, menüde olmayan yeni ürünlerin çıkması halinde, bunların reçete ve formüllerini öğrenmek, talep etmek franchisor ile aynı kalitede uygulamak.  Franchise hakkını, yalnızca sözleşmede yazılı tesiste kullanabilir. 5- Genel Şartlar  Franchisor’ın belirlediği ve onayladığı kaynaklar, mal alımında birinci tercih olarak değerlendirilecektir.  Franchise alan, işletmesinde bizzat bulunarak, hizmeti devamlı denetlemek zorundadır.  İşbu sözleşme franchısor’ın muvafakatı olmadan 3. şahıslara devir ve temlik edilemez. Sözleşmeden doğan haklar kullandırılamaz.  Yatırım için gerekli standart harcamalar ekte belirtilmiştir. Yer durumunun gerektirdiği ilave harcamalar iş bitimini takip eden 3 gün içinde franchisor’a ödenecektir. Ödeme tamamlanmadan işletme açılamaz.  Anlaşmanın yenilenmesi; her hangi bir nedenle feshedilmezse 5 yıl sonunda tarafların 30 gün içinde isteklerini yazılı olarak bildirmeleri ile 2 yıl süre ile yenilenir.  Anlaşmanın feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere uyulmaması yerine getirilmemesi veya yapılan ihtara rağmen 3 gün içinde önlem alınmaması halinde sözleşme franchisor tarafından tek taraflı olarak feshedilir.  Sözleşmenin feshi halinde; sözleşmenin bitim tarihine kadar olan yüzde 4’lük franchisor hakkı, daha önce tahsil edilmiş en yüksek aylık üzerinden kalan süre için hesaplanarak tahsil edilir.  Sözleşmesi feshedilen işyerinden; tabela, afiş, broşür ve benzeri franchisor’a ait markayı taşıyan tüm malzeme bedelsiz olarak alınır. Aynı işyerinde hiçbir şekil ve markada yiyecek maddesi satılamaz, imal edilemez, bu maddenin ihlali halinde franchise alan günlük 500 dolar tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  Franchise işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi veya yenilenmemesi halinde, Pizza Take-away menüsündeki hiçbir ürünü imal edemez, satamaz, sattıramaz, bu şartı işin başında kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlal edilmesi halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt eder.  Sözleşmenin feshi halinde, broşürlerde belirtilen sipariş telefonları 3.şahıslara satılamaz kullandırılamaz, franchısor’a devir edilir veya 3 ay süre ile kapatılır. İşbu sözleşme 3 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan 1 hafta önce okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul ticaret mahkemeleri yetkili kılınmıştır. ​   Franchise Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?    Franchise sözleşmesi, ülke hukukuna, AB hukukuna ve Dürüst Franchise İlkeleri’ne ve onun her türlü ülkesel ekine uygun olmalıdır.    Sözleşme, Franchisor’un sınai ve fikri mülkiyet haklarını koruma ve ortak kimliği ve saygınlığı sürdürme konusunda franchise zinciri mensuplarının çıkarlarını yansıtmalıdır. Franchise ilişkisiyle bağlantılı tüm anlaşmalar ve anlaşmaya bağlı düzenlemeler yazılı olmalı, Franchisee’nin bulunduğu ülkenin resmi dilinde yapılmalı veya yeminli tercüman kanalıyla resmi diline çevrilmelidir. İmzalanan antlaşmalar derhal Bireysel Franchisee’ye verilmelidir.    Franchise anlaşması, belirsizliğe yer vermeden, tarafların karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını ve ilişkiyi ilgilendiren diğer tüm hususları düzenlemelidir.    Antlaşmada mutlaka yer alması gereken önemli konular şunlardır; Franchisor’a tanınan haklar, Franchisee’ye tanınan haklar, Bireysel franchisee’ye sunulacak olan mal ve hizmetler, Franchisor’un yükümlülükleri, Bireysel franchisee’nin yükümlülükleri, Bireysel franchisee’nin yapacağı ödemelerin şartları, Bireysel franchisee’nin ilk yatırımını çıkartmasına yetecek uzunlukta olması gereken anlaşma süresi, Antlaşmanın yenilenme şartları, Bireysel franchisee’nin franchise işini devir ve satışına hak tanıyan şartlar ve Franchisor’ın olası ilk alım hakkı, Bireysel franchisee’nin Franchisor’un ayırt edici işaret, ticari ad, ticarimarka, hizmet markası, dükkan tabelaları, logo ve diğer ayırt edici belirtilerini kullanma şartları, Franchisor’un franchise sistemini yeni ve değişen yöntemlere uydurabilme hakkı Antlaşmanın sona ermesinin şartları, Antlaşmanın sona ermesinin akabinde franchisor’a veya başka kişilere ait maddi ve gayri maddi şeylerin teslim şartları
   Sektöre ve Markaya Karar verme ​    Yeteneklerinize ve bütçenize en uygun markayı seçerek franchise almaya başlayabilirsiniz. Franchise almanın ilk ve en önemli adımı doğru markayı seçmektir. ​    Bayilik başvurusu ​    Bayilik almanın ilk adımı ilgilendiğiniz ana firmayla (franchisor )temas kurmaktır. Ana firmaya niyetinizi söylediğinizde genellikle sizden anket veya başvuru formu doldurmanızı isterler. Ana firmanın finansmanla ilgili detaylı bilgi sorması sizin şaşırtmasın. Ana firma kişisel birikimleriniz hakkında bilgi sahibi olmak ister. Ayrıca eşinizin finansal durumuyla ilgili de sorular sorulabilir. Ana firma bayi açmak ve başarılı bir şekilde yönetmek için gerekli olan finansal yükümlülüklerin altına girip giremeyeceğinizden emin olmak ister.    Mülakat ​    Anket veya başvuru testini geçtikten sonra iş görüşmesi olarak tanımlayabileceğimiz toplantı yapılır. Ana firma ilgi alanlarınızı, kararlılığınızı ve uygunluğunuzu soruşturmaya devam eder.    Sözleşme ​    Bu sözleşme franchise markasının marka bilinirliğinin kötüye kullanılmasından, ödeme yöntem ve zamanlarına kadar her türlü detayı içeriyor. Hukuki anlamda marka kendisine zarar verecek her türlü koşulu bu sözleşme ile engelliyor. Franchise alıcısı markanın ismini kullandığını, eğitim ve benzeri dokümanlar ile kendisini markayı temsil etmek üzere yetiştireceğini unutmamalı. Bu sözleşmede yer alan başlıca maddeler: Franchise sözleşmesinin süresi, süre bitiminde uygulanacak kriterler ve yenileme, bu süre zarfında ödenmesi gereken bedeller ve yüzdeleri, markanın kullanımı, kurumsal kimlik standartına uygunluk, franchise kullanıldığı sürece uyulması beklenen kurallar olarak sıralanabilir. Sektöre bağlı olarak, sektör ya da yapılan iş ile ilgili genel kurallar da olabilir. Örneğin gıda için, son kullanma tarihi, kullanılan malzemenin marka ya da kalitesine ilişkin bir çok madde franchise sözleşmesinde yer alabilir. ​    Lokasyon seçme ​    Franchise alıcısı marka ile masadaki işini bitirdiğinde, hem marka hem de kendisi için en uygun yeri aramaya başlıyor. Son yıllarda alışveriş merkezlerinin sayısının artması franchise veren markalara da yeni büyüme alanları sağlamış, aynı zamanda da franchise alıcısı için de avantajlar yaratmış. Yer bulunduktan sonra markanın kurumsal yapısı çerçevesinde mağaza yapılandırılıyor ve hizmete başlanıyor.    Eğitim alma ​    Her franchise markasının sektörüne bağlı olarak eğitim metodları ve çeşitleri bulunuyor. Franchise alıcısı işine başlamadan önce mutlaka bu eğitimlerden geçer ve bir franchise işletmesini yönetmek, müşteriyle diyalog, satış sonrası süreç gibi konularda kendini geliştirir. Aslında bir franchise almak kişinin kendini geliştirmesinde de önemli rol oynar. ​    Franchise kurulumu​ ​    Franchise veren marka mimari projeyi çizdikten sonra bayi kurulum aşamasına gelinir. Konsepte uygun şekilde bayi kurulumu tamamlanarak anahat teslim şekilde yatırımcıya teslime edilir.
Bayilik almanın ilk adımı ilgilendiğiniz ana firmayla (franchisor) temas kurmaktır Franchising veren firmaya   www.franchisepoints.com’a giderek ücretsiz başvuru formunu doldurabilir. Ya da iletişim bilgileri kısmından direkt olarak telefon numarası ve mail aracılığıyla markalara ulaşabilirsiniz.